Bookmark – ปักหมุดเรื่องที่ชอบ

Delete

ท่านสามารถกด Bookmark เรื่องที่ท่านติดตามได้ถึง 50 เรื่อง. เรื่องที่แสดงจะเรียงตาม ตอนที่มาใหม่ล่าสุด. เรื่องที่ท่านได้เซฟไว้นั้น จะต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน